Sà Phìn ở đâu? ý nghĩa là gì?

0
122

Thung lũng Sà Phìn!
Đi chụp Tam giác Mạch ở Sà Phìn.
Nơi toạ lạc dinh nhà Vương nổi tiếng.
Đứng trên ruộng Tam giác Mạch hỏi chuyện ông già người Mông chủ ruộng:
– Ông ơi Sà Phìn có nghĩa là gì?
– Sà Phì á? Không biết đâu! Người Mông gọi là Xe Ping thôi.
– Thế Xe Ping tiếng Mông nghĩa là gì?
– Xe Ping… nghĩa là Sà Phìn đó mà!… Câu chuyện vừa chiều nay xong.
Nó chứng tỏ một điều, ngay cả người Mông bản địa đến bây giờ cũng hết sức mù mờ về nguồn gốc tên gọi mảnh đất quê hương mình! Lỗi này do đâu?
Má Lé là gì?
Xín Mần là gì?
Ma Lủ Kha là gì?
Không ai biết!
Trở lại tên Sà Phìn.
Đúng của nó phải là XẢ PHÌNH! Phình là Bình ( 坪 ) là vùng đất rộng.
Còn Sà (Xả) là phía dưới ( 下 ) âm Hán Việt là Hạ! Xả phình là vùng đất bằng phẳng ở phía dưới.
Nơi vua Mèo Vương Chí Sình chọn là nơi xây dinh thự cho mình!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here