Cầu Ngói Thanh Toàn địa điểm du lịch nổi tiếng ở Huế

Cầu Ngói Thanh Toàn địa điểm du lịch nổi tiếng ở Huế, nằm kế bên chợ quê Thanh Toàn, cây cầu ngói với lối kiến trúc đặc biệt vòm cân đối 2 đầu,

1 comment

Add your comment

Your email address will not be published.