Flycam ruộng bậc thang mùa vàng trên những rẻo cao Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

Flycam ruộng bậc thang mùa vàng trên những rẻo cao Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang vừa được kênh ZaiTri ghi nhận trong đầu tháng 10.2017 vừa qua với cung đường đẹp trải dài từ Bắc Hà đến Hoàng Su Phì và bản Nhùng ở Hà Giang.

Add your comment

Your email address will not be published.