Những bối cảnh trong phim trường White House ở Gò Vấp

Những bối cảnh trong phim trường White House ở Gò Vấp, một phim trường khá lớn cho thuê mướn chụp ảnh cưới, quay phim chụp ảnh quảng cáo.

Add your comment

Your email address will not be published.